Na tržištu postoji mnoštvo brandova i modela kamado roštilja. Nakon što odredite budžet, evo nekoliko stvari na koje biste pri odabiru svog kamada trebali obratiti pažnju.

Kod odabira posebno obratite pažnju na:

Kvaliteta ložišta

Spoljnu glazuru na keramičkim roštiljima koja ima različit koeficijent širenja od same keramike pa ‘školjka’ s udubljenjima treba biti dizajnirana tako da spreči pucanje keramike ili pak spoljne glazure.

Oprema uključena u paket – da li je nužna oprema uključena u paket, neretko kod “jeftinih ponuda” ne dobijate vrednost za novac

Kamenje za odbijanje topline